Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

«Κείμενα και Πολιτισμός»
Π.Μ.Σ.

Προσφερόμενες Ειδικεύσεις

Ποιητικά Κείμενα
Πεζογραφικά Κείμενα
Παπυρολογία & Παλαιογραφία
Κριτική Κειμένων
Ειδικά Ερευνητικά Θέματα

Βυζαντινά Ποιητικά Κείμενα
Βυζαντινά Πεζογραφικά Κείμενα
Παλαιογραφία
Κριτική Κειμένων
Ειδικά Ερευνητικά Θέματα

Λογοτεχνία και Γραμματεία
(απαρχές-τέλος 18ου & 19ος-20ος αι.)
Εφαρμογές Θεωρίας Λογοτεχνίας
Ζητήματα Συγκριτικής Λογοτεχνίας
Ειδικά Ερευνητικά Θέματα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα των διδασκόμενων μαθημάτων διαμορφώνεται σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο κάθε έτους και ανακοινώνεται στην αρχή του εκάστοτε εξαμήνου.